PHỤ TÙNG MÁY PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI

Bo điều tốc Mitsubishi XS400B-03 

Mitsubishi MGS 7320

Lọc nhớt Mitsubishi

Lọc dầu Mitsubishi

Lọc gió Mitsubishi

Dây curoa Mitsubishi