Máy phát điện cũ Yanmar 60 kva cũ

Máy phát điện cũ Yanmar 80 kva cũ


Máy phát điện cũ Yanmar 100 kva cũ