MÁY PHÁT ĐIỆN AIRMAN CŨ

Máy phát điện cũ Airman 13 kva cũ

Model : SDG13

Công suất: 13 Kva

Đông cơ:  Kubota D1403-K3A 

Đầu Phát: Airman

Tần số : 50 hz

số pha : 3 pha 380 VAC 

Bảng điều khiển Airman

Năm sản xuất 2009

 Máy phát điện cũ Airman 25 kva cũ

Model : SDG25

Công suất: 25 Kva

Đông cơ:  KUBOTA V2403-K3A 

Đầu Phát: Airman

Tần số : 50 hz

số pha : 3 pha 380 VAC 

Bảng điều khiển Airman

Năm sản xuất 2009

Máy phát điện cũ Airman 45 kva cũ

Model : SDG45

Công suất: 45 Kva

Đông cơ:  KUBOTA V3600-T-K3A  

Đầu Phát: Airman

Tần số : 50 hz

số pha : 3 pha 380 VAC 

Bảng điều khiển Airman

Năm sản xuất 2008

Máy phát điện cũ Airman 60 kva cũ

Model : SDG60

Công suất: 60 Kva

Đông cơ:  ISUZU BJ-4JJ1X   

Đầu Phát: Airman

Tần số : 50 hz

số pha : 3 pha 380 VAC 

Bảng điều khiển Airman

Năm sản xuất 2012

Máy phát điện cũ Airman 100 kva cũ

Model : SDG100

Công suất: 100 Kva

Đông cơ:  ISUZU DD-6BG1T   

Đầu Phát: Airman

Tần số : 50 hz

số pha : 3 pha 380 VAC 

Bảng điều khiển Airman

Năm sản xuất 2012